2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 118-121
Hemodiyaliz Hastalarında Enfeksiyon İlişkili Kutanöz Vaskülit: İki Olgu Sunumu
DOI 10.5262/tndt.2016.26
Didem DEMİRCİOĞLU1, Orçun ALTUNÖREN1, Merve UYAN1, Kamil MÜLAYİM2, Tuğba YILMAZ1, Safa GANİDAĞLI1, Nuretdin KUZHAN3, Suna KALKAN1, Dilek NEBİOĞLU4, Özkan GÜNGÖR1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Enfeksiyon, Vaskülit, Hemoadiyaliz

Hemodiyaliz hastaları enfeksiyonlara yatkındırlar. Özellikle santral venöz hemodiyaliz kateteri olan hastalarda gelişen kateter ilişkili enfeksiyonlar sık karşılaştığımız sorunlardır. Bu enfeksiyonlara ikincil bakteriyemi ve metastatik enfeksiyon gelişebilir. Kutanöz vaskülit özellikle alt ekstremitelerde purpurik lezyonlar ile karakterize olan lokalize vaskülittir. İdiyopatik, ilaç veya enfeksiyon ilişkili olabilmektedir. Biz burada ateş yüksekliği, lökositoz ve C-reaktif protein (CRP) artışı ile başvuran ve takipte bacaklarında purpurik döküntüler geliştiren iki hemodiyaliz hastasını sunduk. Bu hastalara enfeksiyon ilişkili kutanöz vaskülit tanısı konuldu ve antimikrobiyal tedavi ile başarılı bir şekilde tedavi edildiler.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.