2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 068-070
Tübülointerstisyel Nefrit ve Üveit (TINU) Sendromu: Olgu Sunumu
DOI 10.5262/tndt.2016.11
Şiyar ERDOĞMUŞ, Serkan AKTÜRK, Zeynep KENDİ ÇELEBİ, Kenan KEVEN, Şule ŞENGÜL, Neval DUMAN
Ankara University School of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Akut tübülointerstisyel nefrit, Tübülointerstisyel nefrit ve üveit (TINU) sendromu, Üveit

Tübülointerstisyel nefrit ve üveit sendromu akut tübülointerstisyel nefrit ve üveitin kombinasyonu ile karakterizedir. Bu sendrom akut tubulointerstisyel nefritin nadir bir nedeni ve ekartasyon tanısıdır. Hastalık sıklıkla genç kadınlar ve adölesanlarda görülmesine rağmen yetişkin ve ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. Üveit, tübülointerstisyel nefritin öncesinde ve sonrasında ortaya çıkabildiği gibi eş zamanlı olarak da saptanabilir. Olguların büyük çoğunluğu renal hastalığın başlangıcından sonra prezente olur. Hastalığın altında yatan mekanizmalar henüz bilinmemektedir. Renal hastalık kendini sınırlama eğilimindeyken, üveit nükslerle seyretmektedir. Hastalığın erken tanısında, tedavisinde ve yönetiminde nefrologlar ve oftalmologlar arasındaki işbirliği çok önemlidir. Bu olgu sunumunda, tübülointerstisyel nefrit ve üveit sendromu olan 31 yaşında kadın hasta tanımlanmaktadır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.