2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 197-199
Hipokalemi, Metabolik Alkaloz ve Hipertansiyon ile Başvuran Bir Çocukta Renal Arter Darlığı ve Anevrizması
DOI 10.5262/tndt.2016.49
İbrahim GÖKCE1, Başak Fatma BÖLÜKBAŞI2, İbrahim BUĞUR2, Serçin GÜVEN1, Neslihan Çiçek DENİZ1, Ülger ALTUNTAŞ1, Nurdan YILDIZ1, Rabia ERGELEN3, Feyyaz BALTACIOĞLU3, Harika ALPAY1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Renovasküler hipertansiyon, Hipokalemi, Metabolik alkaloz

Renovasküler hipertansiyon çocuklarda görülen sekonder hipertansiyonun en sık sebeplerinden biridir. Renovasküler hipertansiyona sebep olan renal arter darlığının en sık nedeni fibromusküler displazi (FMD) olup vaskülitler ve özellikle Takayasu arteriti (TA) pediatrik renovasküler hipertansiyonun diğer önemli nedenleri arasındadır. Çoğu olguda FMD ve TA ayırıcı tanısını yapmak zordur. Bu yazıda hipokalemik metabolik alkaloz ve hipertansiyon ile başvuran renal arter darlığına sekonder geliştiği düşünülen hiperreninemik hiperaldosteronizmli ön planda FMD düşündüğümüz 11 yaşında bir kız olgu sunulmuştur.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.