2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 179-182
Geç Dönemde NODAT Gelişen Renal Transplantasyonlu Olgu
DOI 10.5262/tndt.2016.44
Cengiz BULUT, Güner KARAVELİ GÜRSOY, Ebru GÖK OĞUZ, Özgür MERHAMETSİZ, Tuğba KİP TEYMUR, Gökhan ATILGAN, Başol CANBAKAN, Mehmet DENİZ AYLI
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: NODAT, Renal transplantasyon, Siklosporin, Takrolimus

Transplantasyondan sonra ilk kez ortaya çıkan diyabet “New Onset Diabetes Mellitus after Transplantation (NODAT)” olarak tanımlanır. NODAT artmış mortalite ve morbidite ile azalmış allograft sağ kalımı ile ilişkilidir. Transplantasyon hastalarında NODAT için risk faktörleri; 40-45 yaş üstü, Afrika ve Asya ırkından olmak, etiyolojide erişkin polikistik böbrek hastalığı varlığı, daha önceden kan şeker regülasyonunun bozuk olması, donör ve alıcı arasında HLA uyumsuzluğu olması, obezite, sedanter yaşam, metabolik sendrom varlığı, HCV ve CMV gibi virüsler, akut rejeksiyon tedavisinde kullanılan kortikosteroidler ve kalsinörin inhibitörleri gibi ilaçlar gösterilmiştir.

NODAT sıklıkla transplantasyonun ilk yıllarında ortaya çıkar. Bunun başlıca sebebi ise kullanılan steroid ve kalsinörin inhibitörlerinin yüksek dozda kullanılmasıdır. Biz böbrek naklinin dördüncü yılında geç dönemde NODAT gelişen, takrolimus tedavisinden siklosporine geçtiğimiz renal nakilli hastamızda başarılı tedavi tecrübemizi sunuyoruz.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.