2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 206-211
İnvaziv Vasküler Girişim Sonrası Akut Böbrek Yetmezliği Gelişen Bir Olgu: Kontrast Nefropatisi mi? Kolesterol Emboli Sendromu mu? Birliktelik mi?
DOI 10.5262/tndt.2016.52
Ekrem KARA1, Osman Zikrullah ŞAHİN1, Burcu ÖZTÜRK2, Gökhan PUŞUROĞLU2, Mustafa USTA2, Serdar DURAK2, Umut TÜRKMEN2, Bayram KIZILKAYA2<
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Rize, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kontrast nefropatisi, Kolesterol embolisi, Akut böbrek yetmezliği, Anjiyografi

İnvaziv vasküler girişim sonrasında gelişen akut böbrek yetmezliğinin (ABY) en sık nedeni radyokontrast nefropatisi olsa da ayırıcı tanıda kolesterol embolisi sendromu (KES) akla gelmelidir. Tedavi modalitelerindeki ve renal - hasta sağ kalımındaki farklılıklar nedeniyle bu 2 durumun birbirinden ayırd edilmesi çok önemlidir. Tromboze abdominal aort anevrizması nedeniyle Endovasküler Aort Rekonstruksiyonu (EVAR) operasyonu yapılan bir hastada operasyon sonrası gelişen ABY ayırıcı tanısındaki muhtemel nedenleri tartışmak için bir olgu sunuyoruz.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.