2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 203-205
Primer Lenfödeme Eşlik Eden Sekonder Amiloidozise Bağlı Kronik Böbrek Hastalığı
DOI 10.5262/tndt.2016.51
Şimal KÖKSAL CEVHER1, Fatih DEDE1, Ezgi ÇOŞKUN YENİGÜN1, Mehmet KÖŞ2
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi , İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Sekonder renal amiloidoz, Primer lenfödem, Kronik bacak ülseri, Kronik böbrek hastalığı

Primer lenfödem, lenfatik sistemin bozukluğu sonucu oluşan nadir görülen bir hastalıktır. Klinik prezentasyonu ve başlangıç yaşı değişkendir. AA amiloidoz ise genellikle kronik inflamatuvar hastalıklara, malign tümörlere ya da daha az sıklıkla kronik infeksiyöz hastalıklara bağlı gelişir. İnflamatuar cilt hastalıkları seyrinde AA amiloidoz gelişimi nadir olup, kronik bacak ülserlerinin de nadiren AA tipi amiloidoza neden olduğu bildirilmiştir. Biz burada primer lenfödemin indüklediği kronik bacak ülserleri olan, renal yetmezlik ve nefrotik sendrom kliniğine sahip iki AA amiloidoz olgusunu sunarak lenfödem, kronik bacak ülseri, AA tipi amiloidoz ve kronik böbrek hastalığı arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçladık.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.