2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 098-102
Atipik Klinik Tabloyla Başvuran Böbrek Tutulumlu Multipl Miyelom
DOI 10.5262/tndt.2016.21
Ahmet BEHLÜL1, Meltem GÜRSU1, Abdullah ŞUMNU1, Egemen CEBECİ1, Oktay ÖZKAN1
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Multipl miyelom, Akut böbrek hasarı, Küçük hücre-dışı akciğer kanseri

Multipl miyelom (MM) özellikle böbrek tutulumu durumunda prognozun önemli oranda kötüleştiği multisistemik bir hastalıktır. Burada atipik klinik tablo ile başvuran iki olguyu sunduk.

Otuz sekiz yaşında kadın hasta sistit tanısıyla başlanan gentamisin ve nonsteroid anti-inflamatuvar ilaç (NSAİİ) verilmesinden 6 hafta sonrası gelişen akut böbrek hasarı (ABH) (üre:47mg/dl, kreatinin:3,0mg/dl, kalsiyum:10,4mg/dl, sedimantasyon:49mm/saat, proteinüri:3,9gr/gün ve idrar sedimentinde 1-2 eritrosit) ile başvurdu. Böbrek biyopsisinde silendir nefropatisi ve IgA nefropatisi birlikteliği ve kemik iliği biyopsisinde ise kappa hafif zincir miyelomu saptandı. İkinci olgu 71 yaşında erkek olup, operasyon öncesi kreatinin değeri normal iken küçük hücre-dışı akciğer kanseri nedeniyle sağ lobektomi operasyonu sonrası NSAİİ kullanımı ve takiben ABH gelişimi tespit edildi (üre:210mg/dl, kreatinin:9,7mg/dl, potasyum:6,1mmol/L, kalsiyum:9,1mg/dl, sedimantasyon:63mm/ saat ve proteinüri:6gr/gün). Hastanın böbrek biyopsisinde nefroskleroz bulgularının eşlik ettiği silendir nefropatisi saptandı. Kemik iliği biyopsisinde lambda hafif zincir miyelomu tanısı kondu.

ABH gelişimi için ek risk faktörü olmaksızın nefrotoksik ilaç kullanımı sonrası ABH gelişen hastalarda ve MM riskinin yüksek olduğu yaş gruplarında tüm ABH olgularında MM akılda tutulmalıdır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.