2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 194-196
Kalp Yetersizliği ve Hipervolemik Hiponatremisi Olan Bir Hastada Tolvaptan Tedavisi ile Ultrafiltrasyonun Kesilmesi
DOI 10.5262/tndt.2016.48
Saim SAĞ1, Özlem KARAKAŞ2, Ahmet Bilgehan ŞAHİN3, Abdülmecit YILDIZ4, Bülent ÖZDEMİR1
1Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Bursa, Turkey
2DışkapıYıldırım Beyazit Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Ankara, Turkey
3Uludag University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Bursa, Turkey
4Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Bursa, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kalp yetersizliği, Hiponatremi, Tolvaptan, Ultrafiltrasyon

Kalp yetersizliği (KY) hastalarında çok sayıdaki nörohumoral sistemin aktivasyonuna bağlı olarak kan sodyum değerinde azalma meydana gelmekte ve hiponatremi gelişmektedir. Tedavide su kısıtlaması ve kıvrım diüretikler kullanılmakta ancak tedaviye yanıt her zaman alınamamaktadır. Medikal tedaviye cevapsız ileri evre konjestif KY hastalarında ultrafiltrayon (UF) tedavisine başvurulmaktadır. Tolvaptan bir vasopressin 2 reseptör antagonistidir ve hipervolemik hiponatremik KY hastalarının tedavisinde son zamanlarda kullanılmaktadır. Biz 60 yaşında dekompanse KY olan ve dirençli hiponatremisi nedeniyle ultrafiltrasyon tedavisi başlanan ancak kateter enfeksiyonu gelişmesi üzerine UF tedavisi kesilen ve tolvaptan kullanımı sonrası hiponatremisi düzelen ve takipte ultrafiltrasyon ihtiyacı olmayan bir olguyu sunduk.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.