2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 171-174
Böbrek Nakli Olan Bir Hastada Siprofloksasin Kullanımı Sonrası Takrolimus Düzeyinde Artış
DOI 10.5262/tndt.2016.42
Murat TUĞCU1, Umut KASAPOĞLU1, Çağlar RUHİ1, Elif SAYMAN2
Haydarpasa Numune Education and Research Hospital, Department of Nephrology, İstanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Takrolimus, Siprofloksasin, Böbrek nakli, Sitokrom P-450

Takrolimus böbrek nakli sonrası organ rejeksiyonunu öncelemede kullanılan bir kalsinörin inhibitörüdür. Takrolimus metabolizmasının kişiden kişiye hem farmakokinetik hem de farmakodinamik özelliklerinin farkılılık göstermesi nedeniyle, doz ayarlaması kan düzeyi ve klinik takiplere göre ayarlanmaktadır. Florokinolonlar geniş spektrumlu etkilerinden dolayı enfeksiyon tedavilerinde sıklıkla kullanılmaktadır, ancak bazılarının ilaç etkileşimi nedeniyle kalsinörin düzeylerini yükselttiği bildirilmiştir. Bu olguda, böbrek nakli olan bir hastanın siprofloksasin kullanımı sonrasında gelişen ve takrolimus kan düzeyinde klinik olarak belirgin düzeyde artışa neden olan ilaç etkileşimi sunulmuştur. Muhtemelen takrolimusun CYP3A enzim sistemine bağımlı farmakokinetik değişkenliğinden dolayı, bu hastada, çok düşük dozda (1mg/gün) takrolimus kullanarak optimal kan düzeylerine ulaşılabilmekteydi ve siprofloksasin kullanımı sonrası takrolimus düzeyi belirgin olarak arttı. Siprofloksasin tedavisi kesilmesi sonrasında takrolimus kan düzeyi normal düzeylerine geriledi. Böbrek nakli ile uğraşan sağlık çalışanları bu tür ilaç etkileşimleri konusunda dikkatli olmalıdır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.