2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 191-193
Hiponatreminin Nadir Bir Nedeni: Brusella Ensefalitine Bağlı Uygunsuz Antidiüretik Hormon Salınımı
DOI 10.5262/tndt.2016.47
Didem DEMİRCİOĞLU1, Orçun ALTUNÖREN1, Haydar ÜRÜN2, Hatice Tuba GÜNGÖR3, Tuğba YILMAZ1, Özkan GÜNGÖR1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye
3Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Brusella, Uygunsuz antidiüretik hormon salınımı, Hiponatremi

Uygunsuz antidiüretik hormon salınımı (UADHS) övolemik hiponatreminin önemli bir nedenidir. Malignite, enfeksiyonlar ve ilaçlar UADHS’nın en sık nedenleri arasındadır. Bruselloz, ülkemizde belirli bölgelerde sık rastlanan bir infeksiyon hastalığıdır. Nonspesifik belirtilerden multisistemik tutuluma kadar değişen bir kliniğe sahiptir. Bu yazıda ateş yüksekliği ve hiponatremi nedeniyle tetkik edilirken Brusella ensefaliti ve buna bağlı gelişen UADHS saptanan ve Brusellozun tedavisi ile hiponatremisi düzelen 44 yaşındaki kadın hastadan bahsedilmiştir. Brusella ensefaliti UADHS’ nın oldukça nadir görülen bir nedenidir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.