2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 053-059
Siroz ve Böbrek Fonksiyon Bozukluğu
DOI 10.5262/tndt.2016.07
Yavuz AYAR1, Alparslan ERSOY1, Halime SOYAK2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Siroz, Akut böbrek hasarı, Kronik böbrek yetmezliği, Hepatorenal sendrom, Tedavi

Böbrek fonksiyon bozukluğu, sirozlu hastalarda anlamlı morbiditeye yol açar ve klinik olarak akut böbrek hasarı (AKI), kronik böbrek yetmezliği (KBY), KBY üzerine AKI olarak karşımıza çıkar. Başlıca böbrek fonksiyon bozukluğu nedenleri; prerenal azotemi, intrinsik böbrek hasarı, hepatorenal sendrom ve postrenal hastalıklardır. Tanıda serum kreatinin değeri ve kreatinin klirensi en çok kullanılan yöntemler arasındadır. Tedavide nefrotoksik ajanlardan kaçınılması, albümin infüzyonu, vazokonstrüktör ajanlar, vaptan türevleri ve albümin içeren diyaliz seçenekleri (Prometheus, MARS vb) temel tedavi yaklaşımlarıdır. Karaciğer nakli tüm hepatorenal sendromlu ve ilerlemiş karaciğer hastalığı olanlarda düşünülmelidir. İleri karaciğer yetmezliği geliştikten sonra böbrek yetmezliği üç aydan daha fazla devam edenlerde ve özel endikasyon durumlarında karaciğer ve böbrek nakli birlikte uygulanabilir. Nakil sonrası komplikasyonlar açısından hastaların yakın takibi gerekir. Bu yazıda sirotik hastalarda böbrek fonksiyon bozukluğu ile ilgili güncel bilgiler gözden geçirilmiştir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.