2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 065-067
İntihar Amaçlı İntramüsküler Deltamethrin Enjeksiyonuna Bağlı Gelişen Geri Dönüşümlü Psödo-Rpg n ve Ciddi Podosit Hasarı: Bir Olgu Raporu
DOI 10.5262/tndt.2016.10
Simge BARDAK1, Kenan TUGUTALP1, Mert Koray ÖZCAN1, İclal GÜRSES2, Ebru BALLI3, Banu ÇOŞKUN YILMAZ3, Serap DEMİR1, Ahmet KIYKIM1
1Mersin University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Mersin, Turkey
2Mersin University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Mersin, Turkey
3Mersin University Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Mersin, Turkey
Anahtar Sözcükler: Deltamethrin, Podocyte injury, Pseudo-RPGN

Tarım ilacı olarak kullanılan deltametrin solunum, sindirim veya parenteral yollarla zehirlenmeye neden olabilir. Biz ilk kez, intihar amaçlı intramüsküler deltametrin enjeksiyonu sonrasında gelişen bir psödo-RPGN olgusu sunduk ve deltametrin intoksikasyonu sonucu ön planda gelişen ciddi podosit hasarını vurguladık.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.