2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 122-125
Hemodiyaliz Hastasında Sık Rastlanılan Kaşıntının Nadir Sebebi: Kyrle Hastalığı
DOI 10.5262/tndt.2016.27
Ayşe SİNANGİL1, Vedat ÇELİK1, Aysel ÇAĞLAR2, Tevfik ECDER1
1İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kaşıntı, Hemodiyaliz, Kyrle hastalığı

Üremik kaşıntı kronik böbrek yetmezliği hastalarında sık görülen komplikasyonlardan biridir. Diyaliz tedavisi gören hastaların yaklaşık yarısında görülmektedir. Kaşıntı tek başına tehlikeli olmasa bile çoğu hastada fiziksel ve zihinsel yorgunluğa, uykusuzluğa, kronik yorgunluğa, öz bakım gücünde ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olmaktadır. Üremik kaşıntının nedenleri ve fizyopatolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Cilt kuruluğu, iki değerlikli iyonların ciltte presipitasyonu, ikincil hiperparatiroidi, periferik nöropati, alerjik reaksiyonlar, hipersensitivite ve histamin üremik kaşıntıdan sorumlu tutulan nedenlerdir. Kyrle hastalığı, derinin perforan hastalıkları grubunda yer alan, nadir görülen bir keratinizasyon bozukluğudur. Bu makalede 68 yaşında diyabetik nefropatiye bağlı son dönem böbrek yetersizliği tanısı ile hemodiyaliz tedavisi gören kadın hastada, inatçı kaşıntının nedeni olarak nadiren görülen Kyrle hastalığı olgusu literatür eşliği ile sunulmuştur.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.