2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 071-074
Olgu Sunumu: Trombotik Mikroanjiopati ile Başvuran Skleroderma Renal Kriz
DOI 10.5262/tndt.2016.12
Mehmet Can UĞUR1, Ferhat EKİNCİ1, Tuğba KARADENİZ2, Elif GRAM1, Hülya ÇOLAK3, Cengiz CEYLAN4, Harun AKAR1
1İzmir Tepecik Education and Research Hospital, Department of Internal Medicine, İzmir, Turkey
2İzmir Tepecik Education and Research Hospital, Department of Pathology, İzmir, Turkey
3İzmir Tepecik Education and Research Hospital, Department of Nephrology, İzmir, Turkey
4İzmir Tepecik Education and Research Hospital, Department of Hematology, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Skleroderma, Renal kriz, Trombotik mikroanjiopati, Hemodiyaliz

Skleroderma, bir çok organda kollajen ve diğer bağ dokusu makromoleküllerinin aşırı birikimi ile karakterize, kökeni bilinmeyen, sistemik otoimmün bir hastalıktır. Trombotik mikroanjiopatiye neden olabilir. Renal kriz, sklerodermanın majör bir komplikasyonudur. Biz de, trombotik mikroanjipati bulgularıyla ile prezente olan ve skleroderma renal kriz tanısı koyulan bir olguyu sunmak istedik.

56 yaşında kadın hasta, hipertansiyon ve trombotik mikroanjiopati bulgularıyla başvurdu. Tetkikler ve renal biyopsi sonrasında trombotik mikroanjipatinin eşlik ettiği skleroderma renal kriz tanısı koyuldu. Hasta rutin hemodiyaliz programına alındı ve anjiotensin konverting enzim inhibitörü başlandı.

Malign hipertansiyon ve trombotik mikroanjiopati ile başvuran hastalarda skleroderma renal kriz tanısı akılda tutulmalıdır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.