2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 175-178
Renal Allograft Yetersizliğinde Eritropoetin Direnci: Olgu Sunumu
DOI 10.5262/tndt.2016.43
Can HÜZMELİ, Mustafa SAĞLAM, Barış DÖNER
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Eritropoetin, Anemi, Allograft yetersizliği

Anemi kronik böbrek hastalığının önemli komplikasyonlarından biridir. Eritropoetin (ESA) eksikliği kronik böbrek hastalığında aneminin en yaygın görülen sebebidir. ESA direnci diyaliz hastalarında yaygın bir durumdur ve daha sık hastaneye yatış, artmış mortalite ve sık kan transfüzyonları ile ilişkilidir. Bu yazıda, 52 yaşında erkek hemodiyaliz hastasında ESA direnci ile prezente olan graft intolerans sendromlu (GIS) olgunun tanısı ve tedavisini litaratür eşliğinde sunmaya çalıştık.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.