2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 152-154
Aletli Periton Diyalizi Hastasında Flavimonas Oryzihabitans Peritoniti: Olgu Sunumu
DOI 10.5262/tndt.2016.36
Hakan AKDAM1, Özgül ÖZBEK1, Hacer KALE1, Ezgi AKANDERE1, Murat TELLİ2, Yavuz YENİÇERİOĞLU1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Flavimonas oryzihabitans, Periton diyalizi, Peritonit

Periton diyalizi tedavisinde peritonit önemli ve hayatı tehdit edebilen bir komplikasyondur. Genellikle gram pozitif mikroorganizmalar peritonite neden olmaktadır. Flavimonas oryzihabitans gram negatif basildir, nadiren patojendir. Özellikle vücudunda kateter bulunan immünkomprese hastalarda enfeksiyon etkenidir ve birkaç periton diyalizi olgusunda peritonit etkeni olarak bildirilmiştir. Yazıda Flavimonas oryzihabitans’a bağlı peritonit gelişen bir olgu sunulmaktadır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.