2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 187-190
Renal Hücreli Karsinomu İçin Everolimus Tedavisi Sonrası İnterstisyel Pnömoni
DOI 10.5262/tndt.2016.46
Emre URHAN1, Can HÜZMELİ2, Ferhan CANDAN2, Derya SEVEN3, Cesur GÜMÜŞ3, Mansur KAYATAŞ2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Sivas, Türkiye
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Everolimus, Renal hücreli kanser, İnterstisyel pnömoni

Everolimus renal hücreli kanser ve solid organ transplantasyonunda kullanılan, mTOR inhibitörleri grubundan immünsüpresif bir ajandır. Renal kanserde mTOR inhibitörlerinin kullanımı potansiyel olarak en ciddi interstisyel pnömoni olmak üzere birçok yan etki ile ilişkilidir. Yetmiş altı yaşında kadın hasta, efor dispnesi, ateş ve öksürük şikayetleri ile başvurdu. Yazıda, everolimusun indüklediği interstisyel pnömoni tanısı konulan bir olgu, literatür gözden geçirilerek sunulmuştur.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.