2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 113-117
Endokardit ve Kalsifik Üremik Arteriolopati: Tesadüf mü Yoksa Birlitelik mi? Olgu Sunumu
DOI 10.5262/tndt.2016.25
İlhan KURULTAK1, İlhan KILIÇ1, Betül SEZER2, Sedat TUNCEL3, Ebru TAŞTEKİN4, Sedat ÜSTÜNDAĞ1
1Trakya University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Edirne, Turkey
2Trakya University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Edirne, Turkey
3Trakya University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Edirne, Turkey
4Trakya University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Edirne, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kalsifik üremik arteriolopati, Kalsiflaksi, Kronik böbrek hastalığı, Endokardit, Paratroidektomi

Kronik böbrek hastalığı(KBH)’ndan etkilenen popülasyonun her geçen gün büyümesi nedeniyle KBH ile ilişkili sık olmayan komplikasyonlar klinik paratikte artma eğilimindedir. Bu komplikasyonların belki de en önemlisi kalsifik üremik arteriolopati (KÜA, Kalsiflaksi)’dir. Kalsifik üremik arteriolopati küçük damarların kalsifikasyonunu, iskemiyi, ciltaltı dokunun nekrozunu içeren ve yüksek morbidite/mortalite oranlarına sahip klinik bir sendromdur (1,2). Literatürde KÜA hakkında birçok veri olmasına rağmen KÜA’ye bağlı kardiyak tutulum ile ilgili veri çok azdır. Biz burada KÜA ile birlikte olan bir endokardit vakası ve literatür derlemesini sunduk. Gözlemlerimize göre sunulan vakada paratroidektomi etkin klinik ve radyolojik düzelme sağladı. Klinisyen kontrolsüz hiperparatirodizm gibi risk faktörü varsa geleneksel tedavi stratejilerine ek olarak gecikmeden paratroidektomi operasyonunu düşünmelidir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.