2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 110-112
Bariyatrik Cerrahinin Gözden Kaçan Komplikasyonu: Gluteal Kompartman Sendromu
DOI 10.5262/tndt.2016.24
Cuma Bülent GÜL1, Ersun TOPAL2, Serdar KAHVECİOĞLU1, Serpil BİLGİN AKYAĞCI2, Selin ESEN3, Abdülmecit YILDIZ4
1Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Bursa, Türkiye
2Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa, Türkiye
3Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Bursa, Türkiye
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Rabdomyoliz, Bariyatrik cerrahi, Kompartman sendromu, Morbid obezite, Böbrek yetmezliği

Gluteal kompartman sendromu; operasyon ya da madde etkisi gibi nedenlerle uzun süre aynı pozisyonda kalmaya bağlı olarak gelişen nadir bir non-travmatik rabdomyolizdir. Bariyatrik cerrahide hastaların yüksek kiloları bu hastalığa eğilimi artırır. Post-op dönemde gelişen kalça-bacak ağrıları, siyatik sinir parestezileri, kırmızı-kahverengi idrar şikayetlerinde akla gelmelidir. Teknik zorluklar yüzünden operasyon süresi uzayan hastalarda kreatin kinaz düzeyi bakılmalı ve gluteal bölge muayenesi dikkatlice yapılmalıdır. Tedavisinde erken agresif sıvı replasmanı, bikarbonat ile idrar alkalizasyonu ve cerrahi dekompresyon ve debridman yer alır. Burada morbid obezite nedeniyle opere edilen, 40 yaşında bir erkek hastada gelişen ve ölümle sonuçlanan gluteal kompartman sendromu olgusu sunulacaktır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.