2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 107-109
Nefrotik Sendromlu Hastada Statin Tedavisine Bağlı Rabdomiyoliz ve Trombositopeni Birlikteliği
DOI 10.5262/tndt.2016.23
Didem DEMİRCİOĞLU, Merve UYAN, Tuğba YILMAZ, Elif İNANÇ, Betül GÜZEL, Orçun ALTUNÖREN, Özkan GÜNGÖR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Statin, Rabdomiyoliz, Trombositopeni

Hiperlipidemi nefrotik sendromun bir komponenti olup, kardiyovasküler hastalık riskini artırdığı için tedavi edilmelidir. Statinler tedavide ilk tercih edilen ilaçlardır. Statin tedavisi alan hastalarda gastrointestinal yan etkiler sık görülmektedir. 73 yaşında nefrotik sendromu olan ve hiperlipidemi nedeniyle statin tedavisi başlanan erkek hasta kas güçsüzlüğü ile kliniğe başvurmuş, rabdomiyoliz ve trombositopeni tesbit edilmiştir. Statin tedavisinin kesilmesiyle şikayetlerinde iyileşme görülmüştür. Statin tedavisi ilişkili rabdomiyoliz ve trombositopeni birlikteliği olgusu nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.