2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 136-138
Kronik Renal Yetmezlik Nedeniyle Hemodiyaliz ile Renal Replasman Tedavisi Alan Hastada Gelişen Kaposi Sarkomu
DOI 10.5262/tndt.2016.31
Murat TUĞCU1, Umut KASAPOĞLU1, Çağlar RUHİ1, Elif SAYMAN2
1Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Department of Nephrology, İstanbul, Turkey
2Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Department of Pathology, İstanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kaposi sarkomu, Kronik böbrek yetmezliği, Hemodiyaliz, İmmünolojik bozukluklar, Human Herpes Virus 8

Kaposi sarkomu (KS); İnsan herpes virüs 8 (HHV-8) enfeksiyonu sonucunda gelişen abnormal anjiogenezin oluşturduğu cilt lezyonlarıyla prezente olan tumöral bir hastalıktır ve immün sisteminin bozukluklarıyla ilişkilidir. Bu olguda kronik böbrek yetersizliği (KBY) nedeniyle hemodiyalizle (HD) renal replasman tedavisi alan hastada ortaya çıkan KS sunulmuştur. Bu olgu, KBY ve HD’ in çeşitli immünolojik bozuklulara neden olarak HHV-8 aktivasyonuyla birlikte KS gelişimine neden olabileceğinin başka bir örneğidir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.