2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 062-064
Hipotroidiye Bağlı Kas Yıkımı Sonrası Gelişen Akut Böbrek Hasarı
DOI 10.5262/tndt.2016.09
Ramazan ULU1, Nevzat GÖZEL2, İrem Pembegül YİĞİT3, Ali GÜREL1, Ayhan DOĞUKAN1
1Fırat University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Elazığ, Turkey
2Fırat University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Elazığ, Turkey
3Malatya State Hospital, Department of Nephrology, Malatya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hipotiroidi, Kas yıkımı, Akut böbrek hasarı

Hipotiroidiye bağlı kas yıkımı ve buna bağlı gelişen akut böbrek hasarı nadirdir. 47 yaşında erkek hastada levotiroksin tedavisi altında iken hipotiroidiye sekonder gelişen kas yıkımına bağlı ortaya çıkan akut böbrek hasarı olgumuzu sunuyoruz. Fizik muayene bulguları hipotiroidi kliniği ile uyumlu idi. Laboratuvar bulguları akut böbrek hasarı, kas yıkımı ve hipotiroidiyi doğruladı. Olgumuzda hipotiroidi haricinde kas yıkımı yapacak başka bir sebep yoktu.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.