2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 011-016
Renal Graft Kayıplı Hastaların Yönetimi
DOI 10.5262/tndt.2016.02
Berna YELKEN1, Tülin AKAGÜN2, Aydın TÜRKMEN3
1Şişli Memorial Hastanesi, Nefroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Giresun Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Giresun, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Graft kaybı, Diyalize yeniden başlama, Mortalite, İmmünosupresyon kesilmesi, Graft nefrektomi, Retansplantasyon

Graft kaybı sonrası diyalize dönen hastaların sayısı giderek artmaktadır. Bu hastaların morbidite ve mortalitesi, hiç transplantasyon olmamış hastalardan daha yüksektir. Bu hastalarla ilgili pek çok konunun belirsiz olması nedeniyle, yönetimleri oldukça zordur. Bu derlemede bu hastaların mortalitesi, diyalize başlama zamanı ve renal replasman tedavisi tercihi, immünosupresiflerin yönetimi, graft nefrektomi gerekliliği ve retransplantasyon hakında güncel önerilere yer verilmiş ve bir sonuca varılmaya çalışılmıştır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.