2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 001-010
Kronik Böbrek Hastalığında İlaç Kullanımı
DOI 10.5262/tndt.2016.01
Funda SARI, Fettah Fevzi ERSOY
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, İlaç, Hemodiyaliz, Periton diyalizi

Kronik böbrek hastalığı olan hastalar normal renal fonksiyonu olan hastalara göre birçok ilaca değişmiş farmakokinetik ve farmakodinamik cevap gösterebilir. Bu nedenle kronik böbrek hastalığı olan hastalarda ve özellikle diyaliz hastalarında etkili ve güvenli ilaç kullanımı zordur. Ayrıca bazı ilaçlar özellikle yüksek riskli böbrek hastalarında böbrek fonksiyonlarında daha da fazla bozulmaya yol açarak nefrotoksik etkiye sahip olabilir. Diyaliz hastalarında düşünülmesi gereken diğer bir problem belli ilaçlar için doz ayarlaması ve ek doz gereksinimine yol açan diyaliz işlemiyle bazı ilaçların uzaklaştırılmasıdır. Bu nedenlerden dolayı kronik böbrek hastalığının farklı evrelerindeki hastalarda uygun ilaç kullanımı ve doz seçimi uygulamak gereklidir. Son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle uygulanan diyaliz tedavileri de bazı ilaçların vücuttan uzaklaştırılmasına, dolayısı ile doz düzenlemesi gerekliliğine yol açabilmektedir. Biz derlememizde kronik böbrek hastalığında ve diyaliz hastalarında ilaç kullanımının temel kurallarını ana hatlarıyla belirtmeyi amaçladık.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.