2016, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 192-198
Türk Hemodiyaliz Hasta Popülasyonunda Hiperparatiroidizm Tedavisinde Sinakalset’in Etkinliği
DOI 10.5262/tndt.2016.1002.12
Orçun ALTUNÖREN1, Özkan GÜNGÖR1, Necmi EREN2, Mehmet TANRISEV3, Ender HÜR4, Kültigin TÜRKMEN5, Yasemin COŞKUN YAVUZ6, Osman Zikirullah ŞAHİN7, Funda SAĞLAM8, Mehmet Nuri TURAN9, Mustafa YAPRAK10, Özkan ULUTAŞ11, İsmail KOÇYİGİT12, Ayten OĞUZ13, Elif ARI14, Sibel ADA15, Abdulmecit YILDIZ16, Alper AZAK17, Ahmet Edip KORKMAZ18, Demet YAVUZ19, İbrahim DOĞAN20, Hikmet TEKÇE21, Mehmet SERT22, Bület KAYA23, Serkan BAKIRDÖĞEN24, Şennur KÖSE25, Tamer SAKACI26, İrem PEMBEGÜL27, Ferhan AYTUĞ28, Aydın GÜÇLÜ29, Bülent AKGÜL30, Mahmut İlker YILMAZ31
1Department of Nephrology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey
2Kocaeli University, Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
3İzmir Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
4Manisa State Hospital, Manisa, Turkey5Konya Necmettin Erbakan University, Faculty of Medicine, Konya, Turkey
6Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
7Rize Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Medicine, Rize, Turkey
8Aydın State Hospital, Aydın, Turkey
9Şanlıurfa Harran University, Faculty of Medicine, Şanlıurfa, Turkey
10Antakya Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Antakya, Turkey
11Malatya State Hospital, Malatya, Turkey
12Kayseri Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
13Department of Endocrinology, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey
14Department of Nephrology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
15Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey
16Uludağ University, Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
17Balıkesir State Hospital, Balıkesir, Turkey
18İzzet Baysal State Hospital, Bolu, Turkey
19Samsun Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
20Çorum Hitit University, Faculty of Medicine, Çorum, Turkey
21Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Bolu, Turkey
22Isparta State Hospital, Isparta, Turkey
23Osmaniye State Hospital, Osmaniye, Turkey
24Karabük Training and Research Hospital, Karabük, Turkey
25İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
26Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
27Malatya State Hospital, Malatya, Turkey
28Sakarya Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
29Kırşehir State Hospital, Kırşehir, Turkey
30Ersin Arslan State Hospital, Gaziantep, Turkey
31Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Sinakalset, Kronik böbrek yetmezliği, Hemodiyaliz, Parathormon, Sekonder hiperparatiroidizm

AMAÇ: Sinakalset paratiroid bezinin kalsiyum’a duyarlılığını artırarak parathormon seviyelerini düşürür. Çalışmada biz ilk olarak Türk hemodiyaliz hastalarında Sinakalset’in etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: 4483 hemodiyaliz hastası tarandı ve Sinakalset kullanan 469 hasta çalışmaya alındı. İlaç kullanm sürelerine göre hastalar 4 gruba ayrıldı: (Grup 1: 3 ay, Grup 2: 6 ay, Grup 3: 9 ay ve Grup 4: 12 ay). Hastaların parathormon, Ca,P ve CaxP seviyeleri 3. 6. 9. ve 12. aylarda başlangıç seviyesi ve önceki aylarla karşılaştırıldı.

BULGULAR: Tüm gruplarda 3. ayda parathormon, Ca,P ve Ca x p seviyesi başlangıca göre anlamlı derecede azalmıştı (Parathormon için 1412pg/ ml den 1222pg/mL ye, p<0,001). Fakat bu azalma takip eden aylarda devam etmemişti (12. ayda Parathormon:1381pg/ml).

SONUÇ: Sinakalset hiperparatiroidizm tedavisinde Türk hemodiyaliz hasta popülasyonunda beklenen faydayı sağlamıyor olabilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.