2016, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 234-237
Hatay İlinde Yüksek Hemodiyaliz Hasta Sayısı ve Olası Nedenler
DOI 10.5262/tndt.2016.1003.03
Faruk TURGUT1, Mustafa YAPRAK1, Müge ÖZSAN2, Gökhan GÜLER3, Mehmet BARDAKÇI3
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Hatay, Türkiye
3Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, Hatay, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Son dönem böbrek hastalığı, Hemodiyaliz, Diabetes mellitus

AMAÇ: Hatay ilinde hemodiyaliz tedavisi alan hasta sayılarının ve altta yatan böbrek hastalığı nedenlerinin tüm Türkiye değerleri ile karşılaştırılması ve nedenlerinin tartışılması amaçlandı.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmamızda, Hatay ilinde kronik hemodiyaliz programında olan hasta sayıları ve altta yatan böbrek hastalığı nedenleri hemodiyaliz merkezlerinden toplanarak kaydedildi. Türkiye geneli ve komşu illerde hemodiyaliz programında olan hasta verileri için; Sağlık Bakanlığı Türkiye Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi (DYOB) verileri ve Türk Nefroloji Derneği kayıt sistemi verileri kullanıldı.

BULGULAR: Hatay'a komşu iller ile kıyaslandığında hemodiyalize giren hasta sayısının milyon nüfus başına oldukça yüksek olduğu gözlendi. 2014 yılı sonu itibari ile hemodiyaliz tedavisi almakta olan hasta sayısı 1.487 olup, milyon nüfus başına prevalans 978, insidans 156 olarak bulundu. Bölgemizde Türkiye geneli ile karşılaştırıldığında hem prevalans hem de insidans belirgin olarak daha yüksek saptandı. Hatay ilinde hemodiyaliz hastalarında son dönem böbrek hastalığının altta yatan etiyolojik nedenlerine bakıldığında diyabet %46,2 ile en sık, hipertansiyon %27,1 ile ikinci en sık neden olarak bulundu.

SONUÇ: Çalışmamızda, SDBH prevalansı ve diyabete bağlı böbrek hastalığı ülkemiz geneli ile karşılaştırıldığında bölgemizde daha yüksek bulunmuştur ve diyabetin bölge için önemli bir sağlık sorunu olduğu ortaya konmuştur.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.