2016, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 269-272
Hemodiyaliz Hastalarının Böbrek Nakline Bakış Açısı
DOI 10.5262/tndt.2016.1003.09
Ahmet Fazıl GÖRGEL1,Tuğba YILMAZ1, Ferhat KESLER1, Gülşah AYDIN1, Yasemin YAVUZ COŞKUN2, Didem DEMİRCİOĞLU1, Elif İNANÇ1, Orçun ALTUNÖREN1, Özkan GÜNGÖR1, Mahmut İlker YILMAZ3
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, Böbrek nakli, Bakış açısı

AMAÇ: Son dönem böbrek yetmezliğinin en seçkin tedavi yöntemi böbrek naklidir. Ancak günümüzde, ülkemizde böbrek nakli sayısı istenilen düzeye ulaşamamıştır. Biz bu çalışmada, kronik hemodiyaliz hastalarının böbrek nakli konusundaki istekliliklerini, bilgi düzeyini ve beklentilerini ölçmeyi amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: 18 yaş üzeri ve en az 3 ay hemodiyaliz tedavisi gören hastalar çalışmaya alındı. Hastalara 23 soru soruldu ve cevapları analiz edildi.

BULGULAR: Hastaların böbrek nakli konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını, buna rağmen nakil konusunda istekli olduklarını ve böbrek nakli olma konusunda hekimlerden ve toplumdan beklentileri olduğunu tespit ettik.

SONUÇ: Hemodiyaliz hastaları böbrek nakli konusunda bilgilendirilmeli ve teşvik edilmelidir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.