2016, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 309-312
Nefrotik Sendromlu Çocuk Hastada Polinöropati, Miyopati ve Hepatit Birlikteliği
DOI 10.5262/tndt.2016.1003.16
Elif BAHAT ÖZDOĞAN1, Seçil ARSLANSOYU ÇAMLAR1, Erdal IRMAK1, Sevdegül MUNGAN2, Murat ÇAKIR1, Sibel GAZİOĞLU3
1Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Trabzon, Turkey
3Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Trabzon, Turkey
Anahtar Sözcükler: Çocuk, Hepatit, Nefrotik sendrom, Miyopati, Polinöropati

Nefrotik sendromda Gullian-Barre sendromuna benzeyen akut aksonal duysal-motor polinöropati, miyopati ve hepatit nadiren eşlik etmektedir. Altta yatan immünolojik mekanizmalar belli değildir. Glomerülleri tutan immünolojik mekanizmaların benzer şekilde periferal sinir sistemi, kas ve karaciğeri tuttuğu düşünülmektedir. Burada nefrotik sendromu nedeniyle takip edilen 5 yaşındaki erkek hastada akut duysal motor polinöropati, miyopati ve hepatit tablosu birlikteliği sunulmuştur. Böbrek histopatolojik incelemesinde membrano-proliferatif glomerülonefrit (MPGN) olarak raporlanmıştır. Tedavi sonrası altı aylık takibinde remisyon altında izlenmektedir. Literatürde buna benzer 40 olgu bildirilmesine rağmen bu dört tablonun birarada olduğu ilk olgu bizim olgumuzdur. Sonuç olarak bu olgu sunumunda altta yatan benzer immünolojik mekanizmalar sonucu bu klinik durumun oluştuğu düşünülmektedir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.