2016, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 313-316
Sıfırıncı Saat Greft Biyopsisinde Mezangiyal IgA Birikimi: İki Olgu
DOI 10.5262/tndt.2016.1003.17
Serkan YILDIZ1, Evrim BOZKAYA1, Mehtat ÜNLÜ2, Zekai Serhan DERİCİ3, Aykut SİFİL1, Caner ÇAVDAR1, Ali ÇELİK1, Sülen SARIOĞLU2,Taner ÇAMSARI1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: IgA nefropatisi, Böbrek nakli, Sıfırıncı saat greft biyopsisi

Sıfırıncı saat greft biyopsileri böbrek nakli sırasında damar anastomozlarının bitirilmesinin ardından kanlanmayı takiben yapılan açık böbrek biyopsileridir. Yazıda sıfırıncı saat greft biyopsilerinde mezangiyal immünglobulin A (IgA) birikiminin saptandığı iki böbrek nakli olgusu sunulmuştur.

İlk olgumuz 47 yaşında ve kadın idi. Polikistik böbrek hastalığına ikincil son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) nedeniyle hemodiyaliz tedavisi uygulanıyordu. 21.05.2014 tarihinde hastanemizde kadavra vericiden böbrek nakli yapıldı. İkinci olgumuz 50 yaşında ve kadın idi. Polikistik böbrek hastalığına ikincil SDBY nedeniyle 14.01.2015 tarihinde hastanemizde canlı vericiden preemptif böbrek nakli yapıldı.

Her iki olguda da böbrek nakli sırasında sıfırıncı saat greft biyopsisi yapıldı. Her iki biyopside de mezangiyal matrikste genişleme ve mezangiyal IgA birikimi saptandı. İlk olgumuzda nakil sonrası altıncı ayda proteinüri nedeniyle yeniden greft biyopsisi yapıldı. Mezangiyal matrikste hafif genişleme saptanırken, mezangiyal IgA birikiminin kaybolduğu görüldü.

Sıfırıncı saat greft biyopsileri böbrek nakli sonrası hastaların takip sürecince oldukça önemlidir. Nakil sonrası izlemde yapılan greft biyopsilerinde saptanan patolojik bulguların yeni mi ortaya çıktığı yoksa vericiden mi kaynaklandığının anlaşılabilmesine olanak sağlar.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.