2017, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-017
Epigenetik ve Nefroloji
DOI 10.5262/tndt.2017.1001.02
Hilmi Umut ÜNAL, Murat KARAMAN, Mahmut İlker YILMAZ
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Epigenetik, Nefroloji, Akut böbrek hastalığı, Kronik böbrek hastalığı

Akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilir. Kronik böbrek hastalığı da mortalite, morbitide ve sağlık masrafları açısından ciddi bir halk sağlığı problemidir. Bu hastalıklara yönelik hücresel ve moleküler birçok çalışma yapılsa da bu hastalıklardan dolayı yüksek mortalite oranlarında bir gelişme olmamıştır. DNA diziliminde bir değişiklik olmadan fonksiyonel modifikasyonları içeren epigenetik çalışmalar günümüzde biyolojinin ve genetiğin önemli bir kolu olup, böbrek hastalıklarının anlaşılmasında önemli bilgiler sunmuştur. Bu modifikasyonlar asetilasyon, metilasyon, fosforilasyon vb. şekilde olabilir. Kronik böbrek yetmezliğinde beslenme vb. çevresel birçok faktör de epigenom üzerinde değişikliğe neden olabilir. KBY hastalarında üreminin eşlik ettiği inflamasyon da bu değişikliklerde rol oynayabilir.

Bu derlemede akut ve kronik böbrek yetmezliğinde epigenetik risk faktörleri, son çalışmalar ışığında özetlenmiştir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.