2017, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 222-224
Bir Hemodiyaliz Hastasında Rektus Kılıf Hematomunun Atipik Başvuru Şekli: Diyaliz Seansları Sonrasında Tekrarlayıcı Karın Ağrısı
DOI 10.5262/tndt.2017.1002.15
İlhan KILIÇ, İlhan KURULTAK, Sedat ÜSTÜNDAĞ
Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Edirne, Turkey
Anahtar Sözcükler: Rektus kılıfı, Hematom, Kateter, Heparin, Hemodiyaliz

Rektus kılıf hematomu akut karın ağrısının nadir fakat iyi bilinen bir sebebidir. Rektus kılıf hematomu nadir görüldüğü için sıklıkla atlanan bir tanıdır. Ölümcül olabilen bir bozukluk olduğundan özellikle herhangi bir sebeple antikoagülan tedavi almakta olan hastalarda şüphelenilmelidir. Hemodiyaliz seansları sırasında heparin maruziyeti ve üremik kanama diyatezi hemodiyaliz hastalarını rektus kılıf hematomuna açık hale getirmektedir. Rektus kılıf hematomu kendini sınırlayacak kadar hafif veya hipotansif şok ya da anemi ile ilişkili riskler nedeniyle hayatı tehdit edecek şekilde şiddetli de olabilir. Hasta semptomsuz, karın ağrısı ile ya da hemodinamik şok ile başvurabilir. Bu olgu ile hemodiyaliz seansları sonrasında şiddetlenen rektus kılıf hematomu nedeniyle oluşan tekrarlayıcı karın ağrısının anlatıldığı bir olguyu sunmaktayız.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.