2017, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 225-229
Fibromüsküler Displazi: İnme ile Prezente Olan Nadir Bir Renal Arter Darlığı Olgusu
DOI 10.5262/tndt.2017.1002.16
Serdar SARITAŞ1, Nihal OLGAÇ DÜNDAR2, Ayşe Berna ANIL3, Caner Alparslan4, Fulya KAMİT CAN3, Dilek ÇAVUŞOĞLU2, Özgür ÖZTEKİN5, Önder YAVAŞCAN4
1Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, İzmir, Turkey
2İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Neurology, İzmir, Turkey
3İzmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Intensive Care, İzmir, Turkey
4Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Pediatric Nephrology, İzmir, Turkey
5Tepecik Training and Research Hospital, Department of Radiology, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Fibromüsküler displazi, İnme, Hipertansiyon, Çocuk, Renal arter darlığı

Fibromusküler displazi (FMD) çocuklarda nadir görülen nedeni bilinmeyen, inflamatuvar ve aterosklerotik kökenli olmayan sistemik bir hastalıktır. Renal arter darlığı ve inme arasındaki ilişki çocuklarda yeterince tanımlanmamıştır. Biz burada, nadir görülmesi nedeniyle inme ve kalıcı hipertansiyon kliniği karakterize çocuk FMD olgusunu sunuyoruz.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.