2017, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 230-231
Tenchkoff Kateter Takılmasında Nadir Komplikasyon: Mesane İçine Yerleştirme
DOI 10.5262/tndt.2017.1002.17
Barış ESER1, İbrahim DOĞAN1, Özlem YAYAR2, Selahattin ÇALIŞKAN1
1Hitit University, Çorum Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Çorum, Turkey
2Çanakkale State Hospital, Department of Nephrology, Çanakkale, Turkey
3Hitit University, Çorum Training and Research Hospital, Department of Urology, Çorum, Turkey
Anahtar Sözcükler: Periton diyalizi, Mekanik komplikasyon, Mesane rüptürü

Periton diyalizi (PD) için kullanılan Tenchkoff kateter ilişkili teknik ve mekanik komplikasyonlar sıklıkla gözlenmektedir. Mesane içine kateterin yerleştirilmesi ise çok nadir bir komplikasyondur. Altmış dört yaşında erkek hastaya Tenchkoff kateter konulduktan sonra tedavi başlangıcında yanlışlıkla mesaneye yerleştirildiği tespit edilmiştir. Yazı ulusal literatürde ilk kez tanımlanan olgumuzda olduğu gibi, PD tedavisi başlangıcına kadar asemptomatik olabilecek bu komplikasyonun önemini vurgulamak için takdim edilmiştir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.