2017, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 236-238
Üriner Sistem Enfeksiyonu Olan Bir Çocukta Nadir Görülen Bir Etken: Haemophilus influenzae
DOI 10.5262/tndt.2017.1002.19
Mümtaz Cem ŞİRİN1, Cengiz Han ELMAS2, Neval AĞUŞ1, Caner ALPARSLAN2, Nisel YILMAZ1, Önder YAVAŞCAN2
1İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Medical Microbiology, İzmir, Turkey
2İzmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatric Nephrology, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Haemophilus influenzae, Üriner sistem infeksiyonları, İdrar

Haemophilus influenzae, özellikle çocuklarda, menenjit, pnömoni, epiglottit, otitis media, sinüzit ve bakteriyemi gibi lokal ve sistemik enfeksiyonlara yol açmaktadır. Bu bakteri, çocuklarda üriner sistem enfeksiyonlarının (ÜSİ) etkeni olarak nadiren izole edilmiştir. H. influenzae’ye bağlı olarak gelişen ÜSİ ile ilgili bildirilen olguların çoğu, üriner sistem anormallikleri ve/veya tekrarlayan ÜSİ ile ilişkilendirilmiştir. H. influenzae’nın idrar kültürleri için yaygın olarak kullanılan standart besiyerlerinde ürememesi nedeniyle, bu potansiyel patojene bağlı olarak gelişen ÜSİ’nın gerçek insidansı bilinmemektedir. Bu raporda, bilateral nefrolitiyazisi ve hidronefrozu olan 17 yaşındaki bir erkek çocukta H. influenzae’ya bağlı olarak gelişen ÜSİ olgusunu sunuyoruz. Bildiğimiz kadarıyla, Türkiye’de bildirilen H. influenzae’nın etkeni olduğu ilk ÜSİ olgusudur.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.