2017, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 239-245
Böbrek Naklinde Kullanılan Yeni İmmünsupresif İlaçlar
DOI 10.5262/tndt.2017.1003.01
Özkan GÜNGÖR1, Alper ALP2, İrem PEMBEGÜL3, Bülent TOKGÖZ4
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, İzmir, Türkiye
3Malatya Devlet Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Malatya, Türkiye
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, Yeni, İmmünsupresif ilaçlar

Son dönem böbrek yetmezliğinin en seçkin tedavi yöntemi böbrek naklidir. Ne yazıkki akut- kronik rejeksiyonlar ve ilaç toksisiteleri nakil sonrası dönemde organ sağ kalımını kısaltmaktadır. Bu yüzden son yıllarda rejeksiyonları ve ilaç toksisitelerini azaltabilecek yeni ilaçların bulunması amaçlanmıştır. Biz bu derlemede son yıllarda böbrek naklinde kullanıma girmiş yeni immünsupresif ilaçların başlıcalarını özetlemeyi amaçladık.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.