2017, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 271-274
Böbrek Nakli Sonrası Hastaların Evde Kendilerini Koruma Konusundaki Girişimlerinin İncelenmesi
DOI 10.5262/tndt.2017.1003.05
Eda DOLGUN1, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN1, Nebile ÖZDEMİR2, Yasemin AYDINLI2, Gülsün ORDU2
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, Ameliyat sonrası, Hemşirelik bakımı

AMAÇ: Çalışma böbrek nakli sonrası hastaların evde kendilerini koruma konusundaki girişimlerinin incelenmesi amacıyla planlandı.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Tanımlayıcı tipte olan çalışma bir üniversite hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Polikliniğinde yapıldı. Araştırmanın verileri böbrek nakli sonrası kontrol için polikliniğe gelen çalışmaya katılmayı kabul eden 87 hastadan araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ile toplandı. Araştırma için Bilimsel Etik Kurul’dan onay alındıktan sonra araştırmanın yapılacağı kurumdan yazılı izin alındı.

BULGULAR: Araştırma kapsamına alınan hastaların yaş ortalaması 40,34±1,18 yıldır. Hastaların %55,2’si erkek, %73,6’sı evli olduğu saptandı. Hastaların %29,9’unun evde üç kişi yaşadığı, %67,8’inin kendilerine ait odalarının olduğu, %58,6’sına tuvalet ayrıldığı, %97,7’sinin el hijyenine dikkat ettiği, %37,9’unun evde her zaman maske kullandığı, %90,8’inin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirirken hijyen kurallarına uyduğu görüldü.

SONUÇ: Hastaların çoğunluğunun el hijyenine, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken hijyen kurallarına uyduğu görüldü.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.