2017, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 338-340
Nadir Bir Akut Böbrek Hasarı Nedeni: Kristal Nefropatisi
DOI 10.5262/tndt.2017.1003.15
Serkan YILDIZ1, Mehtat ÜNLÜ2, Caner ÇAVDAR1, Aykut SİFİL1, Ali ÇELİK1, Sülen SARIOĞLU2, Taner ÇAMSARI1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Akut böbrek hasarı, Böbrek biyopsisi, Kristal nefropatisi

Kristal nefropatisi, kristallerin böbrek tübülleri içerisinde çökelmesi ve tıkaması sonucunda ortaya çıkan akut böbrek hasarı (ABH) olarak tanımlanır. Genellikle akut ürik asit nefropatisi sonucunda veya idrarda düşük çözünürlüğe sahip ilaçlar/toksik maddeler ve metabolitlerinin uygulanması sonrası ortaya çıkar. Yazıda kristal nefropatisi ile ilişkili iki ABH olgusu sunulmuştur.

İlk olgumuz 69 yaşında ve erkek idi. Hematüri, proteinüri ve böbrek yetmezliği saptanmıştı. Hipertansiyon (HT), diyabetes mellitus (DM) ve steroid olmayan yangı giderici ilaç kullanımı öyküsü vardı. İkinci olgumuz 60 yaşında ve kadın idi. İdrar analizi olağandı, ancak serum kreatinin düzeyi yüksekti. HT, DM ve böbrek hastalığı öyküsü yoktu. Steroid olmayan yangı giderici ilaç kullanımı öyküsü vardı. Her iki olguya da düzelmeyen ve uzamış ABH nedeniyle böbrek biyopsisi yapıldı ve kristal nefropatisi tanısı konuldu.

Böbrek biyopsisi özellikle açıklanamayan veya uzamış ABH olgularında yararlıdır. Steroid olmayan yangı giderici ilaçlar da dahil olmak üzere birçok ajanla ilişkili olarak tübüllerin içerisinde kristallerin birikimine bağlı ABH görülebilir, bu nedenle ABH olgularında ayrıntılı ilaç kullanımı öyküsü önemlidir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.