2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 014-025
Kronik Böbrek Hastalığında Renal İnflamasyon ve Bazı Güncel Diyet Bileşenleri İlişkisi
DOI 10.5262/tndt.2018.1001.02
Neslihan ÜLGER ÖZTÜRK1, Reyhan NERGIZ-UNAL2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İzmir, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, Beslenme, İnflamasyon, Diyet

Kronik böbrek hastalığı, glomerüler filtrasyonun azalmasıyla böbrekte sıvı-solüt dengesinin düzenlenmesi ve metabolik-endokrin fonksiyonlarda kronik ve ilerleyici bozulma hali olarak tanımlanabilir. Kronik böbrek hastalığı gelişiminde rol alan inflamasyon, kronik böbrek hastalığının sonucu olarak da ortaya çıkabilmekte ve KBH varlığına bağlı mortalite artışının en önemli nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. İnflamasyon ve diyet etkileşimi ile ilgili yapılan güncel araştırmalar çoklu doymamış yağ asitleri, D vitamini, E vitamini gibi besin ögeleri ile karnitin, lipoik asit, flavanoidler, probiyotikler ve prebiyotikler gibi diğer diyet bileşenlerinin renal inflamasyon sürecindeki olumlu etkilerine işaret etmektedir. Derlemede, olası anti-inflamatuvar bazı diyet bileşenlerinin kronik böbrek hastalığı ile ilişkili inflamasyon üzerine etkileri incelenmiştir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.