2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-043
Böbrek Naklinde Bilgi Kaynağı Olarak YouTube Videolarının Yeterliliği
DOI 10.5262/tndt.2017.1003.23
Seda PEHLIVAN1, Nursel VATANSEVER1, Ayşegül ORUÇ2, Abdülmecit YILDIZ2
1Uludağ University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Bursa, Turkey
2Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Bursa, Turkey
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, Hasta bilgilendirme, Sosyal medya, YouTube

AMAÇ: Çalışmada; böbrek nakli ile ilgili YouTube videolarının bilgi kaynağı olarak yeterliliği değerlendirilmektedir.GEREÇ ve YÖNTEMLER: YouTube web sitesinde 01.09.2015 tarihinde “böbrek nakli” anahtar kelimesi ile tarama yapıldı. Videolar, birbirinden bağımsız olarak böbrek nakli alanında deneyimli iki nefroloji uzmanı tarafından değerlendirildi. Uzman değerlendirmesinde; video içeriğine “güvenilirlik”, “kalite”, “yararlılık” puanları (0-10 arasında) verildi. Elde edilen verilerin değerlendirmesinde, SPSS 20.0 kullanılarak yüzdelik, kikare, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis analizleri yapıldı.

BULGULAR: Çalışmada değerlendirmeye alınan videoların %10’unda yanıltıcı bilgi olduğu belirlendi. En çok izlenen ilk üç videonun sırasıyla; bitkisel ürün tanıtımı, cerrahi girişim ve dini bilgi veren videolar olduğu belirlendi (p<0.05). Videoyu yükleyen kaynağa göre değerlendirilen puan ortalamalarının dağılımına bakıldığında; tüm alanlarda istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlendi (p<0.05).

SONUÇ: YouTube’da böbrek nakli hakkında bilgi var olmakla birlikte, yetkili olmayan ve yanıltıcı bilgi içeren videolar da bulunmaktadır. Sağlık profesyonellerinin, sosyal medyada güvenilir bilgi içeriğine sahip videoların yer almasını sağlamada önemli sorumluluklarının olduğu düşünülmektedir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.