2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 044-048
Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Arteriyel Fonksiyonlar Böbrek Fonksiyonundan Daha Hızlı Kötüleşmektedir
DOI 10.5262/tndt.2017.1003.24
Abdülmecit YILDIZ1, Alparslan ERSOY1, Saim SAĞ2, Ayşegül ORUÇ1, Ercan ÇİĞİLLİ2, Yavuz AYAR1, Sümeyye GÜLLÜLÜ2, Cuma Bülent GÜL3
1Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Bursa, Turkey
2Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Bursa, Turkey
3Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Bursa, Turkey
Anahtar Sözcükler: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı, Kardiyovasküler hastalık, Endotel disfonksiyonu, Arteriyel sertlik

AMAÇ: Arteriyel sertlik kötü kardiyovasküler sonuçlar ve mortalitenin artması ile ilişkilidir. Renal fonksiyonları korunmuş otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODPBH) hastalarında erken arteriyel sertlik görülmüştür. Bununla birlikte, bildiğimiz kadarıyla, ODPBH’li hastalarda prospektif bir çalışmada arteriyel fonksiyon değişiklikleri değerlendirilmemiştir. Bu çalışma, renal fonksiyonları korunmuş olan ODPBH hastalarında böbrek ve arteriyel fonksiyonlarındaki değişiklikleri izlemeyi amaçlamıştır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya toplam 25 ODPBH hastası ve 12 kontrol alındı. Hasta özellikleri, biyokimyasal parametreler ve arteriyel sertlik verileri başlangıçta ve dördüncü yılda kaydedildi. eGFR ve arteriyel fonksiyonlarda meydana gelen değişikliğin bağımsız faktörlerinin belirlenmesi doğrusal regresyon analizi ile gerçekleştirildi.

BULGULAR: Her iki grupta da çalışma süresi boyunca böbrek fonksiyonlarında benzer bir düşüş vardı. Bununla birlikte, ODPBH grubunda arteriyel fonksiyonlar daha da kötüleşti. Arteriyel fonksiyonlarda azalma ile ilişkili tek bağımsız faktör, ODPBH olmaktı.

SONUÇ: Bu çalışmada, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, ODPBH grubunda böbrek fonksiyonlarında benzer bir düşüşe rağmen, arteriyel elastisite özelliklerinde anlamlı azalmalar vardı. Noninvaziv olarak kolayca ölçülen arteriyel sertliğin izlenmesi, ODPBH hastalarında böbrek fonksiyonlarının izlenmesi kadar önemli olabilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.