2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 093-095
Rabdomiyolizin Nadir Sebepleri; Epileptik Nöbet ve Yüzmeden Sonra Rabdomiyoliz
DOI 10.5262/tndt.2018.1001.09
Fatih TAŞTEKİN1, Pınar SIRMATEL1 Garip ŞAHİN2
1Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Eskişehir, Turkey
2Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Eskişehir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Rabdomiyoliz, Epileptik nöbet, Yüzme, Akut böbrek yetmezliği

Rabdomiyoliz, travmatik veya travmatik olmayan nedenlerle çizgili kasların akut nekrozu ve bunların dolaşıma salınması ile sonuçlanan durumdur. Klinik seyir asemptomatik olabilmekle birlikte miyopatiye, hayatı tehdit eden hipovolemik şoka, kardiyak aritmilere veya akut böbrek yetmezliğine neden olabilmektedir. Burada iki nadir rabdomiyoliz olgusunu sunduk; Epileptik nöbet sonrası rabdomiyoliz ile ilişkili akut böbrek yetmezliği gelişen bir hasta ve yüzmeyi takiben rabdomiyolizle ilişkili akut böbrek yetmezliği gelişen bir hasta. Bu nadir olgularla, epileptik nöbetlerin ve yüzme gibi aşırı egzersizlerin, iyi bilinen nedenler gibi rabdomiyolize neden olabileceğini vurgulamak istiyoruz. Rabdomiyolizin erken tedavisi çok önemlidir, bu olaylardan sonra rabdomiyoliz bulguları görülürse şüphelenilmelidir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.