2018, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-013
Kadınlar ve Böbrek Hastalıkları Hakkında Neler Biliyoruz ve Bilmiyoruz; Yanıtlanmayan Sorular ve Sorulmayan Yanıtlar: Dünya Böbrek Günü ve Uluslararası Kadınlar Günü’nün Düşündürdükleri
DOI 10.5262/tndt.2018.1001.01
Giorgina B PICCOLI1,2, Mona ALRUKHAIMI3, Zhi-Hong LIU4, Elena ZAKHAROVA5,6,7, Adeera LEVIN8
1University of Torino, Department of Clinical and Biological Sciences, Italy
2Centre Hospitalier Le Mans, Department of Nephrology, Le Mans, France
3Dubai Medical College, Department of Medicine, Dubai, United Arab Emirates
4Jinling Hospital, Nanjing University School of Medicine, National Clinical Research Center of Kidney Diseases, Nanjing, China
5Moscow City Hospital n.a. S.P. Botkin, Department of Nephrology, Moscow, Russian Federation
6Moscow State University of Medicine and Dentistry, Department of Nephrology, Moscow, Russian Federation
7Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Department of Nephrology, Moscow, Russian Federation
8University of British Columbia, Department of Medicine, Division of Nephrology, Vancouver, British Columbia, Canada
Anahtar Sözcükler: Kadınlar, Bakıma erişim, Böbrek sağlığı, Akut ve kronik böbrek hastalığı, Eşitsizlikler

Kronik Böbrek Hastalığı dünyadaki erişkin popülasyonun yaklaşık %10’unu etkiler: dünya çapında ölümün en sık görülen 20 nedeninden biridir ve hastalar ile aileleri üzerinde çok ciddi etkileri olabilir. Dünya Böbrek Günü ve Uluslararası Kadınlar Günü 2018 yılında aynı güne denk gelmiştir. Böylece kadın sağlığı ve özellikle böbrek sağlığının toplum ve sonraki nesiller üzerindeki önemini düşünmek, öğrendiklerimizi daha geniş bir şekilde uygulayabilmek için böbrek hastalığının benzersiz yönleri konusunda daha meraklı olmaya çalışmak için bir fırsat sunmaktadır.

Dünya nüfusunun yaklaşık %50’sini oluşturan kızlar ve kadınlar toplum ve ailelerine önemli katkılar yaparlar. Dünya çapında eğitime erişim, tıbbi bakım ve klinik çalışmalara katılmada cinsiyetle ilgili farklılıklar bulunmaya devam etmektedir. Hamilelik kadınlar için eşsiz bir dönemdir ve böbrek hastalığına tanı konması fırsatı yaratır ama aynı zamanda böbrek sağlığı açısından gelecek nesilleri etkileyebilecek akut ve kronik böbrek hastalıklarının ortaya çıkabileceği bir durumdur. Kadınları etkilemesi daha olası olan ve çocuk sahibi olma ve fetus üzerinde çok önemli sonuçlar doğurabilecek çeşitli otoimmün ve başka hastalıklar bulunmaktadır. Kadınların diyaliz komplikasyonları erkeklerden farklıdır ve böbrek naklinde alıcı olmak yerine verici olma olasılıkları daha yüksektir.

Bu editör yazısında kadınlar, böbrek sağlığı ve böbrek hastalığı hakkında bildiklerimiz ve bilmediklerimize ve dünya çapında sonuçları daha iyi hale getirmek için gelecekte neler öğrenebileceğimize odaklanacağız.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.