2018, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 204-206
Koroner Arter Hastalığı Olan Bir Hastada Düşük Doz Asetilsalisilik Asit Tedavisi ile İlişkili Hiperkalemi ve Kontrolsüz Hipertansiyon: Olgu Sunumu
DOI 10.5262/tndt.2018.2662
Muammer BILICI1, Fatih YILMAZ22, İbrahim İlker ÖZ3, Sevil UYGUN İLIKHAN1, Başak DELIKANLI ÇORAKÇI1, Yasin ÖZTÜRK1, Ali BORAZAN4
1Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Zonguldak, Turkey
2Zonguldak Atatürk State Hospital, Department of Nephrology, Zonguldak, Turkey
3Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Zonguldak, Turkey
4Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Zonguldak, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hipertansiyon, Hiperkalemi, Asetilsalisilik asit

Asetilsalisilik asit (ASA), steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİ) grubunun bir üyesidir. Diğer NSAİ’lar gibi ASA da çeşitli sıvı, elektrolit ve asit-baz bozukluklarına siklooksijenaz enzimleri (COX 1-2) üzerinden neden olabilmektedir. ASA sahip olduğu iyi güvenlik profile ile geniş bir kullanımı olmasının yanı sıra ASA duyarlılığı akılda tutulmalıdır. Bu olgu sunumunda, düşük doz ASA tedavisi sonrasında gelişen hiperkalemi ve kontrolsuz hipertansiyon ile gelen bir hasta tanımlanmaktadır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.