2018, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 207-210
Shiga Toksin İlişkili Hemolitik Üremik Sendrom Tanılı Bir Olguda Beklenmedik Klinik Seyir
DOI 10.5262/tndt.2018.2695
Hakan ERDOĞAN1, Gökçe Nur AŞKIN1, Şenay MENGI2, Nevin KILIÇ2, Mehmet Fatih ORHAN31
1Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Pediatric Nephrology, Bursa, Turkey
2Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Pediatric Intensive Care, Bursa, Turkey
3Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Department of Pediatric Hematology, Bursa, Turkey
Anahtar Sözcükler: STEC-HUS, Transfüzyon, TRALI

Hemolitik Üremik Sendrom sık transfüzyon ihtiyacı gerektiren bir hastalıktır. Shiga toksin ilişkili Hemolitik Üremik Sendrom tanısı alan iki buçuk yaşında bir erkek olguda transfüzyon sonrası solunum sıkıntısı gelişmiştir. Olgu bütün olasılıklar değerlendirildikten sonra Transfüzyon İlişkili Akut Akciğer Hasarı (TRALI) tanısı almıştır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.