2018, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 214-217
Diyaliz Hastasında Protein C Eksikliğine Bağlı Warfarin-İlişkili Deri Nekrozu
DOI 10.5262/tndt.2018.2775
Abdullah ÖZKÖK1, Hande ÖZPORTAKAL1, Murat AŞIK2, Serçin ÖZKÖK2, Özlem ALKAN1, Memduha BOYRAZ1, Gökhan GÖNENLI3, Banu ŞAHIN YILDIZ1, Kübra AYDIN BAHAT1, Ali Rıza ODABAŞ1
1Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey
3Koc University, School of Medicine, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Protein C eksikliği, Warfarinle ilişkili deri nekrozu, Diyaliz, Superior vena kava sendromu

Protein-C (PC), karaciğer tarafından üretilen, vitamin-K’ya bağımlı antikoagülan bir pro-enzimdir. PC eksikliği hem venöz hem arteriyel trombozlara neden olabilir. Warfarin, PC eksikliği olan hastalarda PC seviyesini daha da düşürerek, derideki arteriollerde trombozlara yol açar ve deri nekrozlarına sebep olur.

Elli dokuz yaşında kadın hasta nefes darlığı, öksürük, ses kısıklığı, boyunda ve kollarda şişlik nedeniyle başvurdu. Yirmi yıldır kronik böbrek yetersizliği tanısı olan hasta 8 yıl hemodiyalize girmiş fakat birden çok vasküler trombozları olması nedeniyle damar giriş yolu problemi dolayısıyla periton diyalizine geçilmiş. Superior vena kava (SVK) sendromu ön tanısıyla yapılan venokavografisinde SVK proksimalinde tama yakın tromboz saptandı. Balon anjiyoplasti yapılarak stenoz genişletildi. Warfarin 5 mg ve enoksaparin 40 mg bid tedavisi başlandı. Bir gün sonra, sol kolda 4x5 cm keskin sınırlı, çevresi eritemli, ağrılı, hemorajik büllöz nekrotik lezyon gelişti. Warfarin tedavisi hemen kesildi, enoksaparine devam edildi. İki hafta sonra yapılan tetkiklerde plazma PC aktivitesi düşük bulundu (normalin %40’ı). “PC eksikliği olan hastada warfarine bağlı deri nekrozu” tanısı kondu. Tedavi sonucunda hastanın deri lezyonları tamamen geriledi.

PC eksikliği, birden çok trombozu ve damar giriş yolu problemleri olan ve warfarine bağlı deri nekrozları gelişen diyaliz hastalarında mutlaka akla gelmelidir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.