2018, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 221-224
Oral D Vitamin Replasmanına Bağlı Gelişen Hiperkalsemi ve Akut Böbrek Hasarı
DOI 10.5262/tndt.2018.2827
İlter BOZACI1, Tugay AVCI2, Sevil NALBANT2, İbrahim VASI2, Mehmet SOYDAN1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Vitamin D, Hiperkalsemi, Akut böbrek hasarı

D vitamini (Kalsiferol), çok az besin maddesinin yapısında bulunan ve yağda çözünen bir vitamindir. D vitamininin ana kaynağı cilt sentezidir. Düşük serum 25 hidroksi (OH) vitamin D düzeyi ile tanı konulan subklinik D vitamin eksikliği oldukça sık görülen bir tablodur. Hiperkalsemi olgularında ilk yapılması gereken kalsiyum düzeyinin doğrulanmasıdır. Sonrasında serum parathormon (PTH) düzeyinin ölçümü yapılarak PTH aracılı ve PTH aracılı olmayan hiperkalsemi nedenlerinin ayırıcı tanıları yapılmalıdır. 71 yaşında kadın hasta hastaneye, 1 haftadır olan iştahsızlık, bulantı, bilinç bulanıklığı şikayetleri ile başvurdu. Olgumuzda, yapılan tanısal testler sonucunda oral D vitamin replasmanına bağlanan, hiperkalsemi ve akut böbrek hasarı saptandı. D vitamini birçok sistem üzerinde önemli etkilere sahip olmakla birlikte toplam replasman dozuna dikkat edilmesi, en az eksikliğin giderilmesi kadar önemlidir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.