2018, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 119-126
Diyaliz Hastalarında Alt Gastrointestinal Sistem Hastalıkları
DOI 10.5262/tndt.2018.3029
Şafak KIZILTAŞ1, Sevgi ŞAHİN2 Gülizar ŞAHİN3
1Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Gastroenterology Department, Istanbul, Turkey
2Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Nephrology Department, Istanbul, Turkey
3University of Health Sciences Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Istanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Son dönem renal hastalık, Periton diyalizi, Hemodiyaliz, Alt gastrointestinal sistem, Patogenez

Diyaliz hastalarında komorbid gastrointestinal semptomlar yüksek prevalansa sahiptir. Karın ağrısı, konstipasyon, diyare, anoreksi ve şişkinlik hissi dispeptik semptomlardan sonra en sık gözlenen semptomlardır. Bu semptomlara yol açan alt gastrointestinal sistem hastalıkları geniş bir spektruma sahip olup, divertiküler bağırsak hastalığı, anjiodisplazi, mesenterik iskemi, iskemik kolit, kolon perforasyonu, fekal impaksiyon ve sterkoral ülser, diyaliz amiloidozu, enkapsüle peritoneal skleroz ve idiopatik diyaliz asit bu hastalıklar arasında sayılabilir. Ayrıca, non-okluzif intestinal iskemiye bağlı infarkt gelişimi gibi nadir ancak şiddetli komplikasyonlar da gözlenebilmektedir. Gastrointestinal hastalık insidansının, diyaliz türünden bağımsız ve renal yetmezlik süresi ile orantılı olarak artış gösterdiği kabul edilmektedir. Üremi ve diyaliz gastrointestinal sistem lezyon gelişimi için bir risk faktörü olmakla birlikte, son dönem renal hastalığa bağlı gastrointestinal fonksiyon bozukluğunun çok faktörlü ve henüz tam olarak netlik kazanmamış bir patogeneze sahip olduğu kabul edilmektedir. Ek olarak, renal fonksiyon bozukluğu ve gastrointestinal bozukluklar arasındaki ilişkiye dair çelişkili veriler mevcut olup, renal yetmezlik zemininde gelişen gastrointestinal hastalıkların yönetimine dair özgül kılavuzlar bulunmamaktadır. Bu derleme makalede, diyaliz hastalarında sık gözlenen alt gastrointestinal sistem hastalıkları prevalans, patogenez ve tanısal yaklaşımlar bazında sunulmaktadır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.