2018, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 157-161
Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalığına Eşlik Eden Cilt Lezyonları
DOI 10.5262/tndt.2018.3003
Şimal KÖKSAL CEVHER1, Ezgi ÇOŞKUN YENİGÜN1, Hicran YETKİN2, Cenk AYPAK3, Fatih DEDE1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Balıkesir, Türkiye
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, Cilt, Tırnak, Saç, Oral mukoza

AMAÇ: Çalışmanın amacı, medikal tedavi altındaki kronik böbrek hastalarında yaygın görülen cilt hastalıklarının prevalansını ve paternini belirlemek ve kronik böbrek hastalığı evreleri ile olan ilişkisini tespit etmektir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Konservatif tedavi altında olup, diyalize girmeyen, 18 yaş üzeri toplam 155 kronik böbrek hastası cilt lezyonları açısından tarandı. Tüm hastaların ayrıntılı laboratuvar tetkikleri istendi ve dermatoloji uzmanı tarafından cilt, saç, tırnak ve oral mukozayı içeren dermatolojik muayeneleri yapıldı.

BULGULAR: Toplam 150 hastada (%96,7) en az bir cilt lezyonuna rastlandı ve en sık görülen bulgu kserozis oldu (%63,9). Diğer sık görülen cilt bulguları ise sıklık sırasına göre: ayak tırnaklarında subungual hiperkeratoz %49 (76 hasta), diffüz alopesi %25 (38 hasta), vücut kıllarında azalma %23,2 (36 hasta) olarak saptandı.

SONUÇ: Kronik böbrek hastalığına sıkça eşlik etmekte olan cilt hastalıkları benign seyirli olmakla birlikte, hastaların yaşam kalitesini bozabilmektedir. Kserozis, kaşıntı, hiperpigmentasyon, kıllarda dökülme gibi cilt bulguları, tırnak ve oral mukoza lezyonları evre 1’den itibaren görülmeye başlanmakta olup klinisyeni altta yatan renal hastalık yönünden uyarmalıdır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.