2018, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 236-239
Viral Hepatitli Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit Farkındalığı
DOI 10.5262/tndt.2018.3105
Özkan GÜNGÖR1, Necmi EREN2, Betül GÜZEL1, Egemen ŞENEL1, Muhammed ÇIFTÇIOĞLU1, Mehmet TUNCAY3, Gülsüm AKKUŞ1, Yasemin YAVUZ COŞKUN4, İsmail KOÇYIĞIT5, Ertuğrul ERKEN1, Orçun ALTUNÖREN1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine Hospital, Department of Nephrology, Kahramanmaraş, Turkey
2Kocaeli University Faculty of Medicine Hospital, Department of Nephrology, Kocaeli, Turkey
3Ersin Aslan Education and Research Hospital, Department of Nephrology, Gaziantep, Turkey
4Erzurum Education and Research Hospital, Department of Nephrology, Erzurum, Turkey
5Erciyes University Faculty of Medicine Hospital, Department of Nephrology, Kayseri, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, Viral hepatit, Farkındalık

AMAÇ: Çalışmamızda merkezimizde ve farklı illerde takip edilen hepatitli HD hastalarının hepatit hikayelerini ve farkındalıklarını değerlendirmeyi amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: Çalışmaya 6 ayrı ilden toplam 260 viral hepatitli kronik HD hastası alındı. Hastalara doktor eşliğinde 27 tane çoktan seçmeli soru soruldu ve verdikleri cevaplar değerlendirildi.

BULGULAR: Yaş ortalaması 57±13 ve 162’ si erkekti. 97 hastada hepatit B, 154 hastada (%59,2) hepatit C, 8 hastada ise B+C birlikteliği bulunmaktaydı. 241 hasta (%92) kendisinde hepatit virüsü olduğunu biliyor, ancak bu hastaların 224’ ü hepatitin hangi cinsinin olduğunu bilmekteydi. Hepatit virüsünün kendisinde yol açabileceği sorunlar sorulduğunda hastaların %56’sının herhangi bir fikri yokken, kalan hastalar ise siroz veya karaciğer kanserine yakalanabileceklerini biliyorlardı. Hastaların %48’i hepatit konusunda hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirtti. 112 hasta (%43) hepatit için Enfeksiyon Hastalıkları ya da Gastroenteroloji kliniğine hiç başvurmamıştı.

SONUÇ: Hepatitli hemodiyaliz hastalarının bu hastalık konusunda farkındalıkları artırılmalıdır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.