2018, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 302-307
Nadir Bir Olaya Yaklaşım: Diyaliz Cihazına Bağlı Hemoliz
DOI 10.5262/tndt.2018.3308
Mustafa SEVINÇ
Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Istanbul, Turkey
Anahtar Sözcükler: Diyaliz, Hemoliz, Hemodiyaliz

AMAÇ: Hemoliz, hemodiyalizin nadir görülen ve sıklıkla ölüme yol açabilen bir komplikasyonudur. Yeni olguların ve olası ölümlerin yaşanmaması için hemolizin nedeni bulunmalıdır. Klinik bilgi ve tecrübe, sağlık çalışanlarına yol göstermede yetersiz kalıyor olabilmesine rağmen, hemolizin sebebine yönelik diyaliz sırasındaki her detayın incelenmesi gerekmektedir. Makalenin amacı güncel bilgilerin hemolizin sebebini aydınlatmasındaki yetersizliğe dikkat çekmektir.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: İki ayrı diyaliz merkezinde toplam 5 cihazda, 9 hastada, 11 kez yaşanan hemolize ait klinik, prosedürel ve teknik bilgiler incelendi. Hemolizin sebebi mevcut güncel bilgi ve kanıtlar ışığında adım adım ilerlenerek aydınlatılmaya çalışıldı.

BULGULAR: Hemolize sebep olabilecek diyaliz seti, diyalizör, iğne, su sistemi, makine kontaminasyonu, kloraminler, yüksek ısılı diyaliz, hipoozmolar diyaliz gibi sık ve nadir nedenler dışlandı. Yetkili diyaliz servisinin teknik incelemesinin de ek katkısı olmadı. Son olarak, şüpheli 5 diyaliz cihazının kullanım dışı bırakılması hemoliz olgularının sonlanmasına yol açtı.

SONUÇ: Güncel kanıtlar hemolizin sebebinin aydınlatılmasında yetersiz kalabilir. Şüphelenilen diyaliz cihazlarının kullanılmaması son çare olarak denenebilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.